Werving

Statement:

De onderzoeken en publicaties van de stichting dienen de verspreiding van adequate en nuttige informatie, en zijn zonder commercieel profijt.

Het werven van gelden

De stichting werft gelden door:

  • het verwerven particuliere donaties, zowel eenmalig als periodiek;
  • het organiseren van gerichte acties ten behoeve van de stichting, bijvoorbeeld door speciale acties geïnitieerd door o.a. patiëntengroepen;
  • het verwerven van subsidiegelden, zoals ZonMW, Europese Unie afd. Health.