Motivatie oprichting B12 Research Foundation

Tijd voor de volgende stap

Het B12 Institute investeert sinds haar oprichting in onderzoek en voorlichting. Daarnaast investeert zij in samenwerkingen met wetenschappers uit de hele wereld. Het is nu tijd om de volgende stap te zetten: die naar verdere professionalisering en uitbreiding van het onderzoek en voorlichting.

Onderzoek

Ondanks de toegenomen belangstelling voor de oorzaken, symptomen en behandeling van B12 deficiëntie in Nederland, bestaat er nog altijd een hiaat in klinisch onderzoek. Patiënten zouden zeer gebaat zijn bij de uitbreiding en verdieping van het onderzoek.

Enkele van de aandachtspunten

  • Op welk wetenschappelijk onderzoek zijn de huidige standpunten ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van B12 deficiëntie gebaseerd?
  • Wat zijn adequate B12 normaalwaarden voor volwassenen, kinderen en zwangere vrouwen?
  • Wat is de beste behandeling bij B12 deficiëntie?

Voorlichting

Bewustwording klachtenbeeld en diagnostiek

B12 deficiëntie is een serieuze ziekte met ernstige gevolgen voor patiënten. De diagnose van een B12 en folaat deficiëntie is lastig: er bestaat tot nu toe geen test waarmee B12 tekort als oorzaak van klachten met zekerheid kan worden aangetoond of uitgesloten (Wiersma & Woutersen-Koch, 2014). Soms verschillen de vitamine B12 metingen per laboratorium (Oberley, 2013). Een verwarrende situatie.

Veel gerenommeerde wetenschappers pleiten al jaren voor een herziening van de afkapwaarden van vitamine B12. Het is tijd dat die herziening er daadwerkelijk komt.

Naast relevant onderzoek is goede voorlichting aan huisartsen belangrijk. Wij zien te vaak dat het NHG standpunt niet wordt nageleefd. Patiënten lopen daardoor onnodig grote achterstand in herstel op, met soms blijvende schade tot gevolg. Dat had kunnen worden voorkomen.

De specialisten van het B12 Institute zien geregeld patiënten met diagnoses als MS, Parkinson, Alzheimer, ME, fibromyalgie en SOLK, waarbij de B12 waarde, MMA en homocysteine nooit zijn getest. Veel van deze patiënten (d.m.v. retrospectief onderzoek gaan we dit in kaart brengen) blijken een verlaagde B12 waarde te hebben. De genoemde ziektes en B12 deficiëntie tonen een klachtenbeeld dat deels overeenkomt. Door gebrek aan kennis over B12 deficiëntie weet men niet of de klachten zijn te herleiden tot genoemde ziekten of tot B12 deficiëntie. Door middel van voorlichting en het wegnemen van vooroordelen, willen wij bewerkstelligen dat het testen van de B12 waarde net zo vanzelfsprekend wordt als het testen van het hormoon TSH bij bijvoorbeeld neuro-geriatische klachten.

We hopen dat door gedegen onderzoek en voorlichting, in samenwerking met universiteiten over de hele wereld,

  • artsen meer openstaan voor de reeds beschikbare research en informatie;
  • de ouderwetse nieuwsgierigheid naar oplossingen terugkomt;
  • de patiënten-input serieus wordt genomen;
  • bestaande vooroordelen worden weggenomen.