Prijs Warm Hart

Tijdens de PAR vergadering op 10 mei 2023, is er unaniem besloten het totale bedrag van de gewonnen prijs van €10.000,- van de ACTIE Warm Hart (KRO-NCRV) te besteden aan EDUCATIE via een geaccrediteerde on-line course.