Missie

Missie & Doelstelling

 • optimaliseren van de diagnose en behandeling van patiënten met B12 en folaat deficiëntie;
 • informeren van huisartsen en specialisten over de laatste relevante onderzoeken.

Door

 • het verrichten van het meest relevante onderzoek voor de klinische praktijk;
 • het uitwisselen van kennis met onderzoekers van internationale universiteiten;
 • patiëntenparticipatie en -input op de onderzoeksagenda zetten;
 • het uitwisselen van informatie en klinische praktijkvoorbeelden;
 • het klinisch toepassen van de meest recent bewezen onderzoeksresultaten;
 • het verstrekken van informatie via presentaties, website en folders;
 • B12 deficiëntie zien in de context van de persoon en van omgevingsfactoren;
 • B12 deficiëntie zien in de context van het gehele metabolisme, inclusief andere nutriënten.

Hiermee voorkomen we

 • blijvende schade en onnodig leed bij de patiënten;
 • over- en onderdiagnostiek;
 • over- en onderbehandeling;
 • ongebreidelde toename van onnodige zorguitgaven.

Onze onderzoeken en publicaties dienen de verspreiding van adequate en nuttige informatie, zonder commercieel profijt.