Doneren


Doneer

Onze hoogste prioriteiten zijn

  • het verrichten van klinisch relevant onderzoek voor patiënten met B12 deficiëntie, in samenwerking met universiteiten over de hele wereld;
  • de kennis over B12 vergroten, in samenwerking met universiteiten over de hele wereld;
  • het uitwisselen van klinische praktijkervaringen en klinisch relevant onderzoek met wetenschappers over de hele wereld;
  • artsen informeren over de nieuwste onderzoeksresultaten en patiëntenervaringen van over de hele wereld.

Teveel patiënten lijden onnodig onder de vertraging in de behandeling als gevolg van gebrek aan kennis over de symptomen en diagnose van B12 deficiëntie, en soms ook als gevolg van de vooringenomenheid over het onderwerp.

De inbreng van patiënten is van groot belang. Zij kennen als geen ander de gevolgen van een vertraging in de diagnose en dus in de behandeling van hun ziekte. De ervaringen van patiënten moeten worden geïmplementeerd in de onderzoeksvragen.

Het is nú het moment om lacunes in B12 onderzoek aan te pakken.

Doneer, ten name van: B12 Research Institute Foundation, Rotterdam – IBAN: NL21INGB0008112916

Vanaf 1 euro, kunt u eenvoudig uw bedrag overmaken naar bovenstaande rekening.

Onze ANBI status is per 3 maart 2020 gerealiseerd. Dit houdt in dat u wellicht uw gift kan aftrekken van de belasting. Meer informatie.

Bedrag